Voor jou, gratis, dit e-book. Vertel ons waar we het naar toe mogen sturen!  

Close

Speed Search!

Snel zoeken naar een passende training.

Klantgericht denken en doen
Weet u waarom uw klanten bij u weglopen? En waarom ze, als ze dat niet doen, dan toch blijven zeuren? Heeft u zich wel eens afgevraagd welke reden klanten als eerste noemen voor hun tevredenheid? Het antwoord is al even simpel als menselijk: persoonlijke aandacht!

Natuurlijk, uw klanten willen ook uw respect. Ze verwachten met u te kunnen samenwerken. Ze rekenen erop dat u hen zo volledig en duidelijk mogelijk informeert en ze koesteren die flexibele, enthousiaste en open omgang met u. Maar bovenal vragen ze uw belangstelling…

Oprechte belangstelling voor uw klant werkt! Hoe u die belangstelling laat merken? Dat kunt u leren in deze training Klantgericht Denken en Doen!

- Voor wie

Alle medewerkers die in hun werk veel in contact komen met (potentiële) klanten.

+ Wat leert u

Na afloop van de training:

 • Kent u uw eigen rol en verantwoordelijkheid in klantgerichtheid;
 • Kunt u effectief en persoonlijk met uw klanten communiceren;
 • Kunt u adequaat inspelen op wensen , eisen en reacties van uw klanten;
 • Kunt u uw klantgerichte vaardigheden toepassen in verschillende specifieke situaties, zoals telefoongesprekken, klachtengesprekken, verkoop- en  adviesgesprekken, slecht nieuws gesprekken en contact met 'lastige' klanten;
 • Kunt u verschillende typen klanten en situaties herkennen.

+ Duur van de training

De training duurt twee dagen met een tussenperiode van een week. 

Het hier beschreven programma dient als voorbeeld. Na inventarisatie van uw leerwensen maken wij een voorstel op maat. Trainingsbureau GOAL trainingen traint groepen van 5 - 500 personen. Voor individuele leervragen (1/2 personen) biedt trainingsbureau GOAL trainingen 'Coaching on the job' van 2-3 bijeenkomsten.

Modules van deze training zijn ook als korte workshop te organiseren. Combinaties van workshops laten zich uitstekend samenstellen in een interactief trainings-event! Grote groepen trainen?  Vraag naar een voorstel op maat over communicatiesamenwerkenklantgerichtheidleiderschap en verbinding.

Wij leveren maatwerk! Ook voor uw organisatie. Bel GOAL trainingen 010 - 71 444 55, stel 'live' uw vraag aan onze opleidingsadviseur of stuur ons een e-mail.

+ Wat houdt de training in

De volgende onderdelen staan op het programma:

 • Klantgerichtheid en werkomgeving;
 • Uw rol en verantwoordelijkheid in klantgerichtheid;
 • Interne klantgerichtheid als basis voor externe klantgerichtheid;
 • Respect en eerlijkheid;
 • Houding, lichaamstaal en matchen;
 • Luistervaardigheid en vraagtechnieken;
 • Klanttypen en contact met 'lastige' klanten;
 • Gesprekssoorten: instrueren, adviseren, onderhandelen;
 • Moeilijke gesprekken en conflicthantering;
 • Klantgerichte klachtenbehandeling;
 • Feedback.

+ Hoe gaan we te werk

We leiden de onderwerpen kort in met een stukje theorie. Concrete voorbeelden uit de praktijk, door de deelnemers zelf aangedragen, dienen daarna als materiaal voor de oefeningen met een acteur. Er is volop tijd voor het uitwisselen van ervaringen.

We leiden de onderwerpen kort in met een stukje theorie. Concrete voorbeelden uit de praktijk, door de deelnemers zelf aangedragen, dienen daarna als materiaal voor de oefeningen met een acteur. Er is volop tijd
voor het uitwisselen van erv

We leiden de onderwerpen kort in met een stukje theorie. Concrete voorbeelden uit de praktijk, door de deelnemers zelf aangedragen, dienen daarna als materiaal voor de oefeningen met een acteur. Er is volop tijd

voor het uitwisselen van ervaringen.

aringen.

We leiden de onderwerpen kort in met een stukje theorie. Concrete voorbeelden uit de praktijk, door de deelnemers zelf aangedragen, dienen daarna als materiaal voor de oefeningen met een acteur. Er is volop tijd

voor het uitwisselen van ervaringen.